CK-CF FILTER

SISTEM FILTRIRANJA VODE

Prednosti Verzije 2 je što ima znatno veći protok, pritisak i brzinu tečnosti, a kao rezultat toga, rezultat filtrirana tečnost je znatno bolja. Ova verzija filtera može ukloniti sve nečistoće, tečnost i pripremiti ih za besplatno odlaganje u kanalizaciju (naravno uz hemijsku stabilizaciju).

CK filter ne može ukloniti zasićene ili rastvorene supstance iz tečnosti kao što su: šećer, so, KOH, NaOH i slično. Međutim, nakon filtracije uklanja sve grube supstance, a uz naknadnu stabilizaciju Ph vrednosti tečnosti, moguće je bezbedno odlaganje.

Upotrebom ovog filtera filtirate tehničku vodu kako bi se ponovo koristila u ciklusima čišćenja.

Na primer Sa ovim filterom instaliranim u mašini, možete produžiti upotrebu tečnosti do 10 puta više nego sa
konvencionalnim mrežastim filterom.

Naši testovi su pokazali da je pre ovog filtera, nakon pranja između 5-10 DPF filtera, bačeno 200 litara hemikalija jer je tečnost postala prljava do te mere da više nije bila upotrebljiva. Dok je nakon ugradnje ovog filtera i nakon pranja 80 DPF filtera, 200 litara hemije još uvek filtrirano do te mere da je tečnost bila providna.

Što omogućava dugotrajan rad bez zaustavljanja mašine, uklanjanja hemikalija i dogrevanja 200 litara vode na 80 stepeni Celzijusa.

DPF

RAZNE NAMENE

  • Industrijske mašine
  • Filtracija emulzije
  • Bazena
  • Zamućena vode
  • Itd...

CK-CF FILTER

CK-CF Filter Sistem filtriranja vode

CK-CF FILTER - TEHNIČKI PODACI

Protok fluida 50l/min
Radni pritisak fluida 8 bara
Kvalitet filtracije 5-10 mikrona ( zavisi od gustine i zasićenosti fluida )
Oznaka pumpe GRUNDFOS MTR 3-21/21 A-W-A-HUUV
Nativna snaga 2.2Kw
TOP });