PROFESIONALNO MAŠINSKO PRANJE

FAP/DPF FILTERA I SCR KATALIZATORA

DPF

ČIŠĆENJE DPF FILTERA I KATALIZATORA

Mašinsko čišćenje filtera je postupak u kojem se efikasnost DPF/FAP filtera i SCR katalizatora kod svih vozila putničkog, autobuskog, teretnog programa i radnih mašina vraća na 95% novog. Ceo proces čišćenja obavlja se na jednoj mašini i traje za putnička vozila 90 minuta, a za teretna vozila i radne mašine do 150 minuta (zajedno sa sušenjem). Ovaj metod obezbeđuje efikasnost DPF filtera i katalizatora, u poređenju sa drugim metodama daje neuporedivo bolje rezultate.

DPF

POSTUPAK ČIŠĆENJA DPF FILTERA I KATALIZATORA

 • Demontaža DPF filtera sa vozila
 • Vizuelni pregled stanja filtera
 • Video pregled - endoskop kamerom
 • Softversko očitavanje zaprljanosti
 • Štampani test - rezultati
 • Čišćenje filtera sa adekvatnim sredstvom
 • Predsušenje filtera + efikasno sušenje (30 min.)
 • Završna kontrola očitavanja rezultata
 • Pakovanje i isporuka
DPF

ZAŠTO ČISTITI DPF FILTER I KATALIZATOR KOD NAS

 • Vraćamo efikasnost/parametre filtera na fabričke vrednosti.
 • Dajemo garanciju na naše usluge - da je filter čist.
 • Ne gubite EURO NORMU i garanciju na vozilo jer nema sečenja, zavarivanja...
 • Sigurni ste 100% da je filter potpuno čist – SERTIFIKOVAN METOD.

Korisne informacije za korisnika:

Pranje/čišćenje filtera inovativnim postupkom u zatvorenom sistemu mašine koja je osmišljena isključivo za čišćenje DPF filtera bez gubljena garancije uklanja PM10 čestice, naslage od ulja prljavštinu i cerium čestice. Zbog prisutnosti sumpora I ostalih nečistoća u gorivu, problemi sa DPF ili FAP filterima su ne tako retki. Za regeneraciju filtera je potrebno da se postigne odgovarajuća temperatura koja aktivira sagorevanje nečistoće u celosti, a zbog gradske vožnje se ta temperatura ne postiže I filter vremenom prestane da vrši svoju funkciju. Neredovno održavanje vozila tj. Sistema za sagorevanje goriva, turbine, dizni, egr ventila, grejača dodatno skraćuju njihov radni vek.

DPF

NAJČEŠĆA PRAKSA REŠAVANJA OVOG PROBLEMA JE UKLANJANJE DPF ILI SOFTVERSKO ZAOBILAŽENJE ŠTO NIJE PREPORUČLJIVO IZ SLEDEĆIH RAZLOGA:

 • Ukoliko odstranite DPF filter gubite svaku EURO normu I na tehničkom pregledu se tretira kao auto proizvedeno pre implementacije samog DPF-a.
 • Automobil bez DPF-a ima manju tržišnu vrednost.
 • Uklanjanje DPF-a je potencijalnu uzrok kvara turbine jer se nalazi odmah iza nje I nema podpritiska koji DPF stvara. Može se desiti da turbina pregori.
 • Upravljanje automobilom bez DPF-a je zabranjeno u zemljama EU.
 • Uklanjanjem DPF-a se uklanjaju senzori koji kontrolišu potrošnju goriva pri većoj brzini I većem broju obrtaja.
 • Zakon predviđa uvođenje propisa gde će vlasnik automobila sa EURO 3, 4, 5 normama biti uslovljen da poseduje katalizator ili DPF filter.
TOP });