Zorana Radmilovića 18, Veternik - Novi Sad 021 6320 330 - DPF SERVIS 021 822 255 - MAŠINSKA OBRADA - WATERJET 064 616 83 80

Mašine za čišćenje DPF/FAP/SCR filtera i katalizatora

DPF LINE NS - 019

Mašinskim čišćenjem uz korišćenje adekvatnog sredstva (deterdženta) koji Vam možemo obezbediti uspešno vraćate diferencijalne vrednosti filtera na blizu 95% fabričkih vrednosti.

Ovaj model mašine uspešno čisti filtere i katalizatore putničkog, autobuskog, teretnog programa i radnih mašina.

Kompletan proces se obavlja na jednoj mašini i traje za putnička vozila 90 minuta, a za teretni program i radne mašine 150 minuta.

Ovaj metod obezbeđuje efikasnost DPF filtera i katalizatora, u poređenju sa drugim metodama daje neuporedivo bolje rezultate.

Tehnički podaci - DPF LINE NS - 019

Spoljašnje dimenzije 2515 x 1805 x 1230 mm
Unutrašnje dimenzije 1900 x 935 x 915 mm
Težina mašine 850 kg
Materijal inox - stainless steel
Kapacitet rezervoara 200 l
Napajanje 380 V - 3 faze
Priključak na vazdušnu mrežu 8 bar-a, 100 litara
Izvlačenje pare 450 m3/h
Ukupna potrošnja / radna potrošnja 17,3 kW / 14 kW
Oprema Aspirator, sistem filtriranja vode, sistem prihvata i učvršćivanja filtera, merači pritiska u filterima, grejači vode, ekran osetljiv na dodir, štampač, Android platforma.
Garancija za mašinu 2 godine

Prednosti i kvalitet mašine DPF LINE NS - 019

  • Savremen softver i upravljačka jedinica
  • Automatsko upravljanje pranjem filtera
  • Blover za sušenje sa grejačima (do 45 min./filter)
  • Sušenje filtera u mašini ili van mašine (Dual)
  • Trajni INOX filteri operativne vode
  • Indikator potrošnje struje po fazama
  • Automatsko punjenje vode sa nivostatima
  • Adekvatno uputstvo za rad na mašini i obuka operatera
  • Tehnička podrška 24/7

Namena - DPF LINE NS - 019

Mašina model: DPF line NS-019 ima namenu profesionalnog mašinskog čišćenja DPF/FAP filtera i SRC katalizatora. Uspešno se čiste sve vrste čestica pogonskog goriva dizel motora, kao i kod benzinskih motora novije generacije, koji poseduju sistem za prečišćavanje izduvnih gasova. Mašina je konstruisana po savremenim standardima, automatskim zaštitama, sa ciljem da bude jednostavna za upotrebu i efikasna u svojoj nameni. Ovaj model mašine ima mogućnost čišćenja svih vrsta DPF filtera i katalizatora za putnička i kombi vozila, teretni i autobuski program, radne mašine. Mašina poseduje upravljačku jedinicu sa softverom koji potpuno automatski upravlja procesom – ispituje i testira prohodnost filtera/katalizatora, beleži početne vrednosti, automatski ili manuelno upravlja pranjem, mašinsko sušenje filtera/katalizatora, ispituje i testira prohodnost, štampa završne vrednosti.

Pneumatski sistem omogućava operateru da bezbedno rukuje mašinom i da je operativna sa raznim veličinama i tipovima filtera, od automobilskog, pa do teretnog programa. Sistem filtriranja vode sadrži 6 filtera i garantuje čistu vodu za svaki ciklus čišćenja DPF filtera. Ciklus čišćenja i sušenja traje do 2h. Zahvaljujući ekranu na dodir, operater ima uvid, u svakom momentu, u sve parametre rada mašine, od pritiska vode u slobodnom protoku, temperature vode u sistemu mašine, pa do pritisaka tokom vazdušnih doziranih udara. Softver omogućava praćenje čišćenja kroz faze, kao i rezultat protoka pre i posle čišćenja. Preko integrisanog štampača, operater štampa trenutne vrednosti protoka (diferencijalnog pritiska) filtera, sa tačnim vremenom i datumom, kao i vrednostima iskazanim u mBarima.